Anunțuri publice

Adresa nr. 1850 din 04.06.2024, măsuri alegeri europarlamentare și locale

ANUNȚ PUBLIC – emitere aviz PUG PRIMĂRIA SCOARȚA

Anunţ nr 7062 din 13.05.2024 privind rezultatul final la concursul de promovare din 09.05.2024 ora 12 (proba scrisă) şi ora 15 proba interviu.

Dispoziția nr 214 din 10.05.2024 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în Circumscripția electorală nr 59 Comuna Scoarța

Anunț nr 6938/09.05.2024 privind punctajul și rezultatul obținut la proba interviu, desfășurată în data de 09.05.2024, ora 15:00, la concursul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut de funcționarul public din Compartimentul protecția mediului și a muncii – Serviciul Investiții, Achiziții, Relații Publice și Sociale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scoarta, județul Gorj.

Rezultat probă scrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut de funcționarul public din compartimentul protecția mediului și a muncii – Serviciul Investiții, Achiziții, Relații Publice și Sociale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, probă desfășuratăîn data de 09.05.2024, ora 10:00.

Barem lucrare scrisă la concursul de promovare în grad pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul protecția mediului și a muncii – Serviciul Investiții, Achiziții, Relații Publice și Sociale.

Dispoziția nr 209 din 08.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral de pe raza Comunei Scoarța

Rezultatul privind eligibilitatea candidatului pentru promovarea în grad profesional

Anunț nr 6027 din 24.04.2024, privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de muncitor necalificat II din cadrul Compartimentului Relații Comunitare Romi, desfășurat în data de 22.04.2024, ora 10:00 – proba scrisă și 22.04.2024 ora 14:30 – proba interviu.

Anunț nr 5876 din 22.04.2024 privind rezultatul la proba interviu desfășurată în data de 22.04.2024, ora 14:30.

Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare din data de 22.04.2024.

Recomandari privind aplicarea foliara a produselor de protectie a plantelor în vederea reducerii impactului asupra albinelor.

Anunț privind selecția dosarelor de concurs, funcția de muncitor necalificat II

Anunț rezultate finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata, până la data de 31.12.2024, a postului aferent funcției contractuale de execuție temporar vacante de referent treapta profesională II, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte, de la nivelul primariei comunei Scoarța, județul Gorj, desfășurat în data de 29.03.2024, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 03.04.2024 – proba interviu.

Anunț promovare nr 5041 din 05.04.2024

Informare cursuri

Rezultat proba interviu, la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2024, a postului aferent funcției contractuale de execuție temporar vacante

Rezultat proba scrisă din data 29.03.2024

Barem detaliat la proba scrisă din data 29.03.2024

Anunț nr 4476 din 28.03.2024 recrutare muncitor necalificat II

Anunț selecție dosare concurs recrutare temporar vacant

Anunț concurs de recrutare, pe perioadă determinată a unui post de referent treapta II din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte

Anunț depunere dosare concurs recrutare

Anunț concurs recrutare consilier, IA, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte pe perioadă determinată până la data de 31.12.2024

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Raport mediu și Plan Urbanistic General Comuna Scoarța

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicităriii de emitere a acordului de mediu

INFORMARE trichineloză decembrie 2023

Anunț Prospecțiuni SA – Lucrări de achiziție date geofizice 2D Drăguțești

Anunț transfer la cerere nr 16311 din data 03.11.2023

Lucrări pentru prevenire și corectare avarii în rețelele electrice – săptămâna 23.10 – 29.10.2023 – Gorj

S44 Registrul cadastral al imobilelor Scoarța

S44 Plan cadastral 

S44 Opis alfabetic deținători Scoarța

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Rezultate finale concursul de recrutare organizat în data de 14.09.2023, ora 10:00, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Rezultate proba interviu la concursul de recrutare organizat în data de 19.09.2023, ora 9:00, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 14.09.2023 (proba scrisă), ora 10.00, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat în data de 14.09.2023

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție din subordinea Consiliului Local Scoarța, județul Gorj, nr. 13478 din 08.09.2023.

Anunț privind rezultatul contestațiilor depuse la proba selecția dosarelor, pentru concursul de recrutare organizat în data de 14 septembrie 2023.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse la concursul de recrutare organizat în data de 14.09.2023 (proba scrisă)

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Adresa nr. 7494 – În vederea promovării României ca destinație turistică la manifestările expoziționale internaționale

Adresa nr. 7371 – Informații de interes public

Grafic privind asigurarea serviciului de permanență pe perioada valabilității avertizării meteorologice COD ROȘU

Ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecția plantelor și al apicultorului

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, ca urmare  a publicării HG 3/2023

Către,toate unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Gorj

Anunț înregistrare obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare 01.02.2023

Raport de activitate-căminul cultural”Pompiliu Marcea” în perioada 01.01.2022-01.12.2022

Anunț-cu rezultatul final obținut de managerul Căminului Cultural„Pompiliu Marcea” Scoarța, județul Gorj(prima Evaluare) ce s-a desfășurat la data de 13.01.2023(analiza raportului de activitate și interviu)

Anunț-cu rezultatul obținut de managerul Căminului Cultural„Pompiliu Marcea” Scoarța, județul Gorj(prima Evaluare) ce s-a desfășurat la data de 13.01.2023(analiza raportului de activitate și interviu)

Anunț-cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de managerul Căminului Cultural„Pompiliu Marcea” Scoarța, Județul Gorj la prima etapă a evaluării managementului(prima evaluare)-analiza raportului de activitate, din data de 13.01.2023

Anunț-privind desfășurarea etapei a II-a a evaluării a managerului Căminului Cultural „Pompiliu Marcea” Scoarța, Județul Gorj prima evaluare(sustinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu) se va desfășura astăzi 13.01.2023, începând cu ora 11:40.

Rezultate finale ale examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, organizat în data de 14.09.2022 (proba scrisă) respectiv, 16.09.2022 (proba interviu).

Rezultate probă interviu desfășurată în data de 16.09.2022, ora 09:00, la examenul de promovare în clasă pentru funcția de consilier clasa I, Biroul Financiar, Contabilitate, Impozite, Taxe Locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarța, județul Gorj.

Rezultate proba scrisă la examenul de promovare în clasă, a funcționarilor publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Impozite, Taxe Locale, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarța – județul Gorj

Anunț privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examenul organizat în data de 14 septembrie 2022 – proba scrisă.

Anunț organizare examen de promovare în clasă, a funcționarilor publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior

Rezultate finale ale examenului de promovare în clasă a personalului contractual încadrat în funcții contractuale de nivel inferior, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

ANUNȚ – privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în clasă a personalului contractual încadrat în funcții contractuale de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examenul organizat în data de 22 iunie 2022 – proba scrisă

Anunț-Primăria comunei Scoarța, județul Gorj, organizează în data de 22 iunie 2022, ora 09.00-proba scrisă a examenului de promovare în clasă, a personalului contractual încadrat în funcții contractuale de nivel inferior

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în data de 23.05.2022 și respectiv, 25.05.2022, pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite, taxe locale

Rezultat probă interviu, concurs recrutare funcția publică de execuție de inspector, I, debutant, 25.05.2022

Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 23.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00.

Barem detaliat probă scrisă concurs recrutare

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în data de 05.05.2022, ora 12:00 (proba scrisă) și respectiv, 09.05.2022, ora 11:00 (proba interviu), pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de Consilier, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Registrul-Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Anunț-rezultat selecție dosare concurs inspector,clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite,taxe locale-Scoarța

Rezultat proba interviu din 09.05.2022 – Referent, treapta profesională debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultat final la concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2022 ora 09:00(proba scrisă) și respectiv, 09.05.2022, ora 10:00 (proba interviu), pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Referent, treapta profesională debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru.

Rezultat probă interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Consilier, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Registrul-Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultat probă interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Referent, treapta profesională debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  S.C. MINACARGOTOUR  S.R.L

Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2022 (proba scrisă), ora 12.00, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Consilier, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Registrul-Agricol

Barem detaliat proba scrisă din 05.05.2022, ora 12:00 – Consilier, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Registrul-Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultat proba scrisă din 05.05.2022 – Referent, treapta profesională debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea,pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de Referent, treapta profesională debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj,cu durată normală a timpului de lucru 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână- probă desfășurată în data de 05.05.2022, ora 09:00.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a două posturi aferente funcțiilor contractuale de execuție vacante

Rezultat selecție dosare privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite, taxe locale, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente funcțiilor contractuale de execuție vacante

Anunț-privind ocuparea prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultatul probei interviu, desfășurat în data de 23.02.2022, ora 12:00, pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 21.03.2022 (proba scrisă), ora 13:00, pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj – probă desfășurată în data de 21.03.2022, ora 13:00.

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 21.03.2022 (proba scrisă), ora 09:00, pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite, taxe locale, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite, taxe locale, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj – probă desfășurată în data de 21.03.2022, ora 09:00.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 21.03.2022, ora 13:00 (proba scrisă), pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru

Rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 21.03.2022, ora 09:00(proba scrisă), pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, impozite, taxe locale

Chestionar Recensământul populației și locuințelor

Instrucțiuni pentru autorecenzarea asistată

Locații activitate recenzori ARA – 14 martie – 15 mai 2022

Rezultate finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer pe microbuzul școlar, treapta profesională I, Compartimentul Tehnic, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța – Județul Gor

Rezultatul final al concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei Scoarța, județul Gorj

Rezultat proba interviu, desfăşurată în data de 01.03.2022, ora 10.00, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer pe microbuzul școlar, treapta profesională I, Compartimentul Tehnic

Rezultate probă interviu, la concursul de promovare desfășurat în data de 28.02.2022, ora 14:30, organizat pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Scoarța, județul Gorj.

Rezultat probă scrisă la concursul de promovare organizat în data de 28.02.2022 (proba scrisă), ora 10:00, pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Scoarța, județul Gorj.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de promovare organizat pentru ocuparea postului aferent funcției publice specifice vacante de secretar general al comunei Scoarța, județul Gorj – probă desfășurată în data de 28.02.2022, ora 10.00

Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 25.02.2022, ora 0900, pentru ocuparea postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer pe microbuzul școlar, treapta profesională I, Compartimentul Tehnic

Anunț-Rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de promovare, organizat în data de 28.02.2022 (proba scrisă), pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Scoarța, județul Gorj

Formulare tipizate denumire model cerere RPL

Anunț-Primăria comunei Scoarţa, va organiza concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente funcţiilor publice de execuţie vacante

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 25.02.2022 (proba scrisă), pentru ocuparea postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer pe microbuzul școlar, treapta profesionala I, Compartimentul Tehnic

Anunț privind organizarea concursului de recrutare a funcției contractuale vacante de Șofer pe microbuzul școlar

Anunț-concurs de promovare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Scoarţa

Măsuri organizare evenimente în perioada 31.12.2021-01.01.2022

Anunț!

Rezultat final concurs post manager Cămin Cultural Scoarța

Anunț cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidatul la concursul de proiecte de management pentru Căminul Cultural din satul Scoarța, Etapa I și II, din data de 25.11.2021

Anunț cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de către candidatul la concursul de proiecte de management Etapa II, din data de 25.11.2021

Anunț cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de către candidatul pentru postul de manager al Căminului Cultural Scoarța, la concursul de proiecte de management Etapa I, din data de 25.11.2021

Revenire la Anunț rezultat concurs post manager la Căminul Cultural din satul Scoarța

Anunț rezultat concurs post manager la Căminul Cultural din satul Scoarța

Rezultate finaleale concursului de recrutare organizat în data de 27.10.2021 (proba scrisă) și respectiv, 29.10.2021 (proba interviu), pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de Referent, treapta profesionala debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru

ANUNȚ-PRIMĂRIA COMUNEI SCOARȚA, JUDEȚUL GORJ, organizează concursul de proiecte de management, pentru ocuparea postului de Manager

Rezultate proba interviu la concursul de recrutare organizat în data de 29.10.2021

Rezultate proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 27.10.2021

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNȚ-conditii acordare ajutor incalzire

Rezultate finale promovare grad profesional

Rezultat selecție dosare concurs referent debutant-data 19.10.2021

Rezultate proba interviu, promovare grad profesional-Nr 14483 Din 13.10.2021

Rezultate examen promovare, proba scrisă din 11.10.2021

Anunț privind organizarea concursului de recrutare, funcția de Referent, treapta profesională debutant – Compartimentul Cadastru

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Anunt concurs/examen de promovare in grad profesional, a trei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scoarța, dupa cum urmeaza: Consilier, Clasa I, gradul profesional asistent, Biroul Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ – Consilier Juridic, Clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Juridic si Consilier, Clasa I, gradul profesional principal, Compartiment Resurse-Umane.

Rezultat final concurs recrutare

Rezultate probă interviu data 11.06.2021

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 09.06.2020 (proba scrisă), ora 13:00.

Rezultat selecție dosare funcție contractuală

Rezultate finale, ale concursului de recrutare din data de 19.05.2021 (proba scrisă) și 21.05.2021 (proba interviu)

Rezultat probă interviu desfășurată în data de 21.05.2021

Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare din data de 19.05.2021 – proba scrisă

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 19.05.2021

Anunț concurs recrutare funcție contractuală de execuție – MUNCITOR CALIFICAT (Buldoexcavatorist)

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021 (proba scrisă), pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de Consilier, Clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism și Autorizarea Executării Construcțiilor, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța – Județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Anunț recrutare urbanism

Rezultat final examen promovare

Rezultat probă interviu la examenul de promovare în grad

Rezultat proba scrisă examen promovare grad profesional

Anunț barem corectare examen promovare grad profesional

Anunț privind rezultat selecție dosare – examen de promovare în grad profesional

ANUNȚ examen de promovare în grad

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 18.02.2021 – proba scrisă și 22.02.2021 – proba interviu

Rezultat probă interviu data 22.02.2021

Rezultate probă scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 18.02.2021 (probă scrisă), ora 11:00.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pt ocuparea postului aferent funcției publice de execuție temporar vacante de Consilier, Clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului Registrul-Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi – probă desfășurată în data de 18.02.2021.

Anunț privind COMPOSTAREA DEȘEURILOR BIODEGRADABILE

Rezultat selecție dosare post temporar vacant

Anunț concurs post temporar vacant

Anunț concurs recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție vacante de Consilier, Clasa I din cadrul Compartimentului Urbanism și Autorizarea Executării Construcțiilor

Rezultate finale ale concursului de recrutare organizat în data de 21.12.2020 (probă scrisă) și 23.12.2020 (probă interviu)

Rezultat probă interviu la concursul de recrutare

Rezultat probă scrisă concurs recrutare

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două posturi aferente a două funcții publice de execuție vacante

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 21.12.2020

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi aferente a doua functii publice de executie

Anunț privind înscrierea datelor în registrul agricol – 2020

Anunt privind rezultatul final la examenul de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj, organizat in data de 14.11.2019.

Anunt privind puctajul si rezultatul obtinut la proba interviu, din data de 14.11.2019, ora 14.00,  de catre candidata participanta la examenul de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa a examenului de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, din data de 14.11.2019

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a examenului de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, din data de 14.11.2019

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului Comunei Scoarta, examenul se desfasoara in data de 14 noiembrie 2019 – proba scrisa, ora 10:30 si interviul la o data ce va  fi comunicata odata cu rezultatele probei scrise,la sediul Primariei Scoarta. 

Anunt privind publicului interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare drumuride interes local, comuna Scoarta, judetul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Scoata, judetul Gorj. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu-Jiu,  str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri, intre orele 08-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt privind rezultatul final obtinut la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, judetul Gorj, concurs desfasurat in perioada 17.12.2018 (proba scrisa), respectiv 19.12.2018 (proba interviu)

Anunt privind rezultatul probei interviu desfasurat in data de 19.12.2018 la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de execute vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea functie publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, judetul Gorj.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectie Mediului , Protectia Mediului si Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunț licitație închieriere spațiu Cabinet Sanitar-Veterinar

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectie Mediului , Protectia Mediului si Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt organizare concurs /examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii publice de executie vacanta din cadrul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunt convocare la sediul Primariei Scoarta, in data de 20.09.2018, a cetățenilor ce dețin teren în sectorul delimitat  la Nord de D.N. 67 B Scoarța – Tg Cărbunești, la Vest de către drumul ce merge la Halta C.F.R. Scoarța și la Sud și Est de limita teritorial a orașului Tg Cărbunești (zonele Rusca, Lunca Mare Sud, Batale s.m.d.)  pentru   informații privind  programul de cadastru gratuit.

Anunt privind rezultatul final examenului de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunt privind rezultatele probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018 – proba interviu.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018.

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici in data de 22 august (proba scrisa) ora 10:00 si 24 august (interviul) ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Scoarta.

Anunt concurs\examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici de executie.

Anunț examen de promovare în grad profesional

Proces-verbal cu ocazia desfățurării licitatiei publice pentru închirierea imobilului „Spațiu Comercial Parter de Bloc”

Anunț privind închirierea prin licitație publică a imobilului “Spațiul Comercial Parter de Bloc” situat în localitatea Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj

Anunt privind rezultatul final obtinut la concursul de promovare organizat pentru ocuparea postului de conducere vacante de Sef Birou – Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Anunt privind rezultatul probei interviu desfasurata in data de 27.06.2018, ora 14.00, la concursul de promovare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de conducere vacante de Sef Birou – Biroul Achiztii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Birou – Birou Achiztii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului de promovare pentru ocuparea postului de conducere vacane de Sef Birou – Biroul de Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ. 

Proces verbal licitatie pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, Sat Budieni, aflat in domeniul public al Comunei Scoarta pentru amenajarea unui cabinet sanitar-veterinar.

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef Birou – Birou Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt organizare licitatie publica deschisa cu strigare si adjudecare pentru amenajarea unui cabinet sanitar – veterinar.

Anunt organizare concurs/examen de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou – Birou Achizitii Publice, protectia mediului si adminsitrativ. 

Anunt organizare concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta sef de birou – Birou de Achizitii, protectia mediului si administrativ.

Anunt privind rezultatele finale de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, concurs desfasurat in intervalul: 05.12.2017, orele 11 – proba scrisa si 07.12.2017 orele 11 – interviul, la sediul Primariei Comunei Scoarta

Anunt privind rezultatele probei de interviu la concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la ocuparea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post de Asistent medical comunitar, grad debutant post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post de Asistent medical comunitar, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul\examenul pentru ocupararea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata ce fac parte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind organizarea concursului\examenului pentru ocupararea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind rezultatele finale la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele probei de interviu la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului\examenului pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru ocuparea unui post de paznic/guard pe perioada nedeterminată din data de 23.10.2017, proba scrisa și 25.10.2017, interviul, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt organizare concurs /examen pentru ocuparea unui post paznic (guard), pe perioada nedeterminata, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.  

Anunt privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nederminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele probei la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii panticipanti la concursul de recrutare  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice vacante de consilier, grad profesional debutant , compartiment relatii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunț privind soluționarea contestației depusă de candidata Nicu Andrada Isabela

Anunț privind rezultatele probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de Consilier, Clasa a I-a, grad profesional debutant aflat în compartimentul relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța

Anunț privind soluționarea contestațiilor

Anunț contestații concurs

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre canditatii participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii de executie vacante din cadrul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Barem detaliat de corectare a subiectelor postului de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional debutant aflat in compartimentul relatii publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind selectia dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul  Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante respectiv Consilier, Clasa -I-a, grad profesional debutant aflat in compartimentul relatii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Conumei Scoarta.

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii publice de executie vacante: Consilier, Clasa a I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunț concurs de recrutare petru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante: Consilier, Clasa a I-a, grad profesional debutant aflat în compartimentul relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța

Anunț privint rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța, concurs desfășurat în data de 15.03.2017

Anunț privind rezultatele probei de interviu la concursul de recrutare Inspector, Clasa a I-a, grad profesional superior aflat în compartimentul cadastru pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța din data de 17.03.2017, orele: 11.00.

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul de Inspector, Clasa a I-a, grad profesional superior aflat în compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța.