Anunțuri publice

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in luna martie 2020, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Anunț privind înscrierea datelor în registrul agricol – 2020

Anunt privind rezultatul final la examenul de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj, organizat in data de 14.11.2019.

Anunt privind puctajul si rezultatul obtinut la proba interviu, din data de 14.11.2019, ora 14.00,  de catre candidata participanta la examenul de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa a examenului de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, din data de 14.11.2019

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a examenului de promovare  in grad profesional imediat celui detinut de functionari publici din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, din data de 14.11.2019

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului Comunei Scoarta, examenul se desfasoara in data de 14 noiembrie 2019 – proba scrisa, ora 10:30 si interviul la o data ce va  fi comunicata odata cu rezultatele probei scrise,la sediul Primariei Scoarta. 

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in luna septembrie 2019, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea-Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Anunt privind publicului interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare drumuride interes local, comuna Scoarta, judetul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Scoata, judetul Gorj. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu-Jiu,  str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri, intre orele 08-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in luna martie 2019, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea-Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Anunt privind rezultatul final obtinut la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, judetul Gorj, concurs desfasurat in perioada 17.12.2018 (proba scrisa), respectiv 19.12.2018 (proba interviu)

Anunt privind rezultatul probei interviu desfasurat in data de 19.12.2018 la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de execute vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea functie publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, judetul Gorj.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectie Mediului , Protectia Mediului si Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunț licitație închieriere spațiu Cabinet Sanitar-Veterinar

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant aflat in cadrul Biroului Achizitii Publice, Protectie Mediului , Protectia Mediului si Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt organizare concurs /examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii publice de executie vacanta din cadrul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Anunt convocare la sediul Primariei Scoarta, in data de 20.09.2018, a cetățenilor ce dețin teren în sectorul delimitat  la Nord de D.N. 67 B Scoarța – Tg Cărbunești, la Vest de către drumul ce merge la Halta C.F.R. Scoarța și la Sud și Est de limita teritorial a orașului Tg Cărbunești (zonele Rusca, Lunca Mare Sud, Batale s.m.d.)  pentru   informații privind  programul de cadastru gratuit.

Anunt privind rezultatul final examenului de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunt privind rezultatele probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018 – proba interviu.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici, aflat in Biroul Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Scoarta, din data de 22.08.2018.

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat celui detinut de functionarii publici in data de 22 august (proba scrisa) ora 10:00 si 24 august (interviul) ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Scoarta.

Anunt concurs\examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici de executie.

Anunț examen de promovare în grad profesional

Proces-verbal cu ocazia desfățurării licitatiei publice pentru închirierea imobilului „Spațiu Comercial Parter de Bloc”

Anunț privind închirierea prin licitație publică a imobilului “Spațiul Comercial Parter de Bloc” situat în localitatea Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj

Anunt privind rezultatul final obtinut la concursul de promovare organizat pentru ocuparea postului de conducere vacante de Sef Birou – Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Anunt privind rezultatul probei interviu desfasurata in data de 27.06.2018, ora 14.00, la concursul de promovare organizat in vederea ocuparii postului aferent functiei publice de conducere vacante de Sef Birou – Biroul Achiztii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Birou – Birou Achiztii Publice, Protectia Mediului si Administrativ.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului de promovare pentru ocuparea postului de conducere vacane de Sef Birou – Biroul de Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ. 

Proces verbal licitatie pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, Sat Budieni, aflat in domeniul public al Comunei Scoarta pentru amenajarea unui cabinet sanitar-veterinar.

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef Birou – Birou Achizitii Publice, Protectia Mediului si Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt organizare licitatie publica deschisa cu strigare si adjudecare pentru amenajarea unui cabinet sanitar – veterinar.

Anunt organizare concurs/examen de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou – Birou Achizitii Publice, protectia mediului si adminsitrativ. 

Anunt organizare concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta sef de birou – Birou de Achizitii, protectia mediului si administrativ.

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea-Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Anunt privind rezultatele finale de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, concurs desfasurat in intervalul: 05.12.2017, orele 11 – proba scrisa si 07.12.2017 orele 11 – interviul, la sediul Primariei Comunei Scoarta

Anunt privind rezultatele probei de interviu la concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la ocuparea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata, posturi ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post de Asistent medical comunitar, grad debutant post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post de Asistent medical comunitar, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta. 

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul\examenul pentru ocupararea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminata ce fac parte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind organizarea concursului\examenului pentru ocupararea a doua posturi vacante de executie de natura contractuala de Asistent medical comunitar, grad debutant si Asistent medical comunitar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta, Judetul Gorj.

Anunt privind rezultatele finale la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele probei de interviu la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii participanti la concursul\examenul pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisa a concursului\examenului pentru ocuparea unui post de paznic\guard pe perioada nedeterminata, ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru ocuparea unui post de paznic/guard pe perioada nedeterminată din data de 23.10.2017, proba scrisa și 25.10.2017, interviul, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt organizare concurs /examen pentru ocuparea unui post paznic (guard), pe perioada nedeterminata, post ce face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.  

Anunt privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nederminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele probei la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatii panticipanti la concursul de recrutare  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice, de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice vacante de consilier, grad profesional debutant , compartiment relatii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunț privind soluționarea contestației depusă de candidata Nicu Andrada Isabela

Anunț privind rezultatele probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de Consilier, Clasa a I-a, grad profesional debutant aflat în compartimentul relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța

Anunț privind soluționarea contestațiilor

Anunț contestații concurs

Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre canditatii participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii de executie vacante din cadrul de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Barem detaliat de corectare a subiectelor postului de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional debutant aflat in compartimentul relatii publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind selectia dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Consilier, Clasa a-I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul  Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta.

Anunt privind selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante respectiv Consilier, Clasa -I-a, grad profesional debutant aflat in compartimentul relatii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Conumei Scoarta.

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii publice de executie vacante: Consilier, Clasa a I-a, grad profesional asistent aflat in compartimentul Protectia Mediului si a Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Anunț concurs de recrutare petru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante: Consilier, Clasa a I-a, grad profesional debutant aflat în compartimentul relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța

Anunț privint rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța, concurs desfășurat în data de 15.03.2017

Anunț privind rezultatele probei de interviu la concursul de recrutare Inspector, Clasa a I-a, grad profesional superior aflat în compartimentul cadastru pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța din data de 17.03.2017, orele: 11.00.

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul de Inspector, Clasa a I-a, grad profesional superior aflat în compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarța.