Rangul comunei

Având în vedere numărul de populaţie precizat mai sus şi prin prisma prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Sectiunea a IV-a – Reţeaua de Localităţi, comuna Scoarţa este o comună de Gradul II.