Situații financiare

Buget Local 26.11.2020

Lista investitii – Anexa 14/26.11.2020

Situatii Financiare 30.06.2019

Situatii Financiare 31.03.2019

Buget local 24.04.2019

Lista investitii – Anexa 14/24.04.2019

Situatii Financiare 31.12.2018

Rectificare buget local 19.12.2018

Rectificare buget local 29.11.2018

Lista investitii – Anexa 14/29.11.2018

Rectificare buget local 29.10.2018

Lista investii – Anexa 14/29.10.2018

Situatii financiare 30.09.2018

Proiect buget pe anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022

Rectificare buget local 27.09.2018

Lista investitii – Anexa 14/27.09.2018

Rectificare buget local 06.09.2018

Lista investii – Anexa 14/16.07.2018

Situatii financiare 30.06.2018

Rectificare buget local 16.07.2018

Rectificare buget local 25.05.2018

Situatii financiare 31.03.2018

Situatii financiare 31.12.2017

Buget local 15.02.2018

Programul de investitii publice pe anul 2018

Rectificare buget local 20.12.2017

Proiect Buget 2018 – Estimari 2019-2021

Rectificare buget local 29.11.2017

Rectificare buget local 27.10.2017

Situatii financiare 30.09.2017

Rectificare buget local 12.10.2017

Rectificare buget local 29.09.2017

Buget local 30.08.2017

Situatii financiare 30.06.2017

Situatii financiare 31.03.2017

Buget Local 24.03.2017

Lista Investitii – Anexa14/24.03.2017

Situatii financiare 31.12.2016

Buget Local 20.12.2016

Lista Investitii – Anexa14/20.12.2016

Buget Local 13.12.2016

Lista Investitii – Anexa14/13.12.2016

Buget Local 24.11.2016

Lista Investitii – Anexa14/24.11.2016

Situatii financiare 30.09.2016

Buget Local 19.09.2016

Lista Investitii – Anexa 14/19.09.2016

Plati restante 30.06.2016

Situatii financiare 30.06.2016

Buget Local 14.07.2016

Buget Local 21.04.2016

Lista investitii – Anexa 14/21.04.2016

Situatii financiare 31.03.2016

Buget Local 29.02.2016

Situatii financiare anuale si anexe 31.12.2015

Lista investii – Anexa 14/2016

Buget Local 02.02.2016 

Buget local rectificat 21.12.2015 

Lista Investitii – Anexa 14

Buget local rectificat 14.12.2015

Buget local 27.11.2015

Buget Local 17.11.2015

Situatii financiare 30.09.2015

Buget Rectificat 31.07.2015

Situatii financiare 30.06.2015

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scoarta

Situatii financiare 31.12.2014

Buget local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

IMPLEMENTARE SOLUTII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDETULUI GORJ

Situatii Financiare 30.06.2014

Situatii Financiare 31.03.2014

Buget local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare buget local pe anul 2014 CF.H.C.L. NR.2/31.01.2014

Bilant 31.12.2013

Bilant 30.09.2013

Proiect Buget 2014 – Estimari 2015-2017

Situatii financiare si anexe 30.06.2013

Plati restante 30.06.2013

Buget local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

Indicatori privind executia bugetului local pentru Trim IV – 2012

Situatii financiare 31.12.2012

Indicatori privind executia bugetului local pentru Trim III – 2012

Bilant 30.09.2012

Situatii financiare 30.06.2012

Situatii financiare 31.03.2012

Situatii financiare 31.12.2011

Bilant 30.09.2011

Indicatori privind executia bugetului local pentru Trim III – 2011

Indicatori privind executia bugetului local pentru Trim II – 2011

Venituri

Bilant 30.06.2011

Indicatori privind executia bugetului local pentru Trim I – 2011

Bilant 31.03.2011

Bilant 31.12.2010

Buget 2011