Populația

Aşezare veche din judeţul Gorj, bine cunoscută în împrejurimi, comuna Scoarţa este situată în partea centrală a judeţului.

La nord se învecinează cu comunele Săcelu şi Bălăneşti, la est cu comuna Albeni, la vest cu municipiul Tg-Jiu, iar la sud, comuna Scoarţa are ca vecini comuna Dăneşti şi oraşul Tg-Cărbuneşti.

Suprafaţa comunei Scoarţa este de 88,68 km2 având o structură administrativ teritorială alcatuită din 11 sate, inclusiv satul de reședință și o populaţie de 5.046 de locuitori.

Din punct de vedere etnic, populația este structurată astfel:

  • 4300 români;
  • 754 rromi
  • 2 maghiari

Potrivit datelor extrase din dicţionarul geografic al României întocmit de Ioan George Lahovary în anul 1898, rezultă că pe teritoriul comunei Scoarţa existau patru comune: Scoarţa, Copăcioasa, Budieni şi Bobu.

În anul 1939 a avut loc o nouă împărţire administrativă potrivit căreia, din plaja Gilortul făceau parte şi comunele Scoarţa, Copăcioasa, Budieni şi Bobu.

Prin hotărârea din anul 1942 de a se desfiinţa unele comune, începând cu aprilie 1942, în Monitorul Oficial nr. 73/26 martie 1942 se publică Hotărârea de a se desfiinţa comuna Scoarţa și s-a alipit comunei Copăcioasa.

În anul 1945 se reînfiinţează unele comune printre care şi comuna Scoarţa.

Potrivit deciziei date la 7 aprilie 1945 s-a reînfiinţat comuna Scoarţa, cu reşedinţa în Scoarța. Comuna Copăcioasa a rămas cu reşedinţa în satul Copăcioasa, alcătuită din satele Cerătul de Copăcioasa, Copăcioasa şi Lintea.

În 1956 comunele Scoarţa şi Copăcioasa s-au unit din nou formând o singură comună sub denumirea de Scoarţa, iar în anul 1968 potrivit hotărârii partidului şi statului nostru de a crea comune mari şi puternice din punct de vedere economic şi social-cultural, spre a valorifica mai bine resursele existente în mediul rural, potrivit noii legi, privind reîmpărţirea administrativ-teritorială a ţării cele trei comune Scoarţa, Bobu şi Budieni au fost comasate formându-se o singură comună, comuna Scoarţa cu reşedinţa în satul Scoarţa.