Hotărârile autorității deliberative

HCL nr. 36 – 05.08.2020

HCL nr. 35 – 05.08.2020

HCL nr. 34 – 05.08.2020

HCL nr. 33 – 05.08.2020

HCL nr. 32 – 05.08.2020

HCL nr. 31 – 05.08.2020

HCL nr. 30 – 23.07.2020

HCL nr. 29 – 23.07.2020

HCL nr. 28 – 30.06.2020

HCL nr. 27 – 26.06.2020

HCL nr. 26 – 26.06.2020

HCL nr. 25 – 26.06.2020

HCL nr. 24 – 26.06.2020

HCL nr. 23 – 28.05.2020

HCL nr. 22 – 28.05.2020

HCL nr. 21 – 28.05.2020

HCL nr. 20 – 28.05.2020

HCL nr. 19 – 28.05.2020 amenajament pastoral UAT Scoarta

HCL nr. 17 – 12.05.2020

HCL nr. 16 – 29.04.2020

Hotărârile nr. 8-15

Hotărârile nr. 3-7 din 27.01.2020

Hotararile 1 si 2 din 09.01.2020

Procesul verbal al ședinței din 28.11.2019

Hotărârile Consiliului Local nr 52-79 din anul 2019

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea. modernizarea și extinderea Școlii Scoarța, comuna Scoarța, județul Gorj”

Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea. modernizarea și extinderea Școlii Scoarța, comuna Scoarța, județul Gorj”

Hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea amenajării ce aparține Școlii Generale Budieni (veche) în teren sintetic pentru activități sportive cu împrejmuire și sistem de iluminat

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile în cadrul investiției ”Modernizare și Dotare Cămin Cultural Budieni, sat Budieni, Județul Gorj”

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Scoarța aprobat pentru anul 2019

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicareși administrare a taxei speciale de salubrizare

Hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea gunoiului menajer

Raport de activitate pe anul 2016 consilier local PSD – Popescu Constantin

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Scoarța, județul Gorj

HOTARÂREA nr.27 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Partenie Virgiliu

HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului de Evaluare și stabilirea redevenței pentru următorii 10 ani în contractele de concesiune a spațiilor medicale din imobilul „DISPENSAR UMAN SCOARȚA”

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Amenajare Trotuare, Comuna Scoarța, Județul Gorj”

Hotărârea Nr23 din data 13.04.2016